בלוג

סיפור קטן ויפה על אינסטלטור:

אחד ה אינסטלטורים בעיר הוזמן לתיקון נזילת שאיבת ביוב היא עניין מאוד חשוב
שלא ניתן לדלג עליו, מפאת חשיבותו התברואתית
והבריאותית לסביבת המקום. משאיות הביוב היינן חשובות גם כן לא פחות, עקב העבודה.

המקצועית שהן עושות, שגורם לתהליך להתייעל ולהיות הרבה יותר מהיר, מקצועי ואיכותי – ולפעמים גם הרבה יותר זול ואטרקטיבי
עקב שעות העבודה הקשות שנחסכו בתהליך. פשוט קצר וקולע שרק דרש חשיבה לעומק
בעזרת משאיות הביוב נוכל להפוך את העבודה לקלה יותר שאיבת ביוב – מחיר התיקון
משאבות ביוב.

ובעצם לעזור לך ולנו לסיים את התהליך מהר יותר – בעזרת העברת השפכים אל מקום מרוחק במהירות
וכך נחסוך זמן יקר. בורות ספיגה בור ספיגה הוא בור הנכרה באדמה ומשמש .

לקליטת שפכים לשם סילוקם בדרך של חלחול לקרקע,
בור ספיגה יכול להופיע הן כ:בור ספיגה ביתי המשמש לקליטת שפכים ביתיים וכללים.

אך גם כבור ספיגה תעשייתי המשמש לקליטת שפכים תעשייתיים. בעבר היה נהוג שבחצר כל בית נכרה בור ספיגה שאליו הוזרם הביוב ועל מנת למנוע זיהומים וריחות רעים
נהוג היה לכסותו מדי פעם בסיד כבוי ביובית על העבודה. סילוק השפכים בצורה זו גורמת למפגעים סביבתיים רבים.
דרך הפעולה של הבור הסופג כלומר חלחול שפכים לקרקע גורמת לזיהום של הקרקע ומי תהום
לאחר מספר שנים של פעולת בור הספיגה.

הבור יכול להיסתם ויש צורך בריקונו על ידי ביובית. רכב המיועד לסילוק השפכים שהצטברו בבור הספיגה לשאיבת ביוב.

השפכים שבבור הספיגה מסולקים לעתים קרובות על ידי הביובית לשדה או ואדי קרוב
צורת פינוי זו גורמת לבעיות אסתטיות ותברואתיות וכן לעתים לזיהום מים
בכמה מקומות, צורת סילוק זו אינה מאפשרת השבת המים לניצול חוזר בהשקיה חקלאית
בגלל בעיות וסיבוכים אלו בבורות הספיגה הוציא המשרד לאיכות הסביבה ב-1992 תקנות אשר .

ימנעו את זיהום המים, ולפיהן: נאסר על הקמת בור ספיגה בבניה חדשה. במקומות אשר היה
שימוש בבורות הספיגה נאלצו להתחבר למערכת הביוב הראשית של האזור או במקרה ואין מערכת ביוב ראשית היה צורך לטפל בשפכים (בבור רקב) לפני סילוקם לבור הסופג
ועוזריהם פורקים את תכולתן. ביובית מגיעה במקרים מיוחדים ניתן להמשיך ולהשתמש בבורות אלו
אך רק לאחר קבלת אישור ממשרד לאיכות הסביבה
הניתן רק כאשר יש טיפול יסודי ומקסימלי בשפכים לפני סילוקם
זה יכול להיות משרד של עסק, בית ספר, בית פרטי ואפילו בית חולים

השירות ניתן וועדי בתים , בתים פרטיים , מסעדות ,תאגידים ועוד,,, בית ספר, בית פרטי ואפילו בית חולים.

אינסטלטור זמין – 053-710-20-30